Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Slavnostní konference k zahájení OP VaVpINa startu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se uskutečnila v Ostravě slavnostní konference pro 300 účastníků.

Ostrava hostila v pondělí (8. 12. 2008) slavnostní konferenci, která odstartovala Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Cílem tohoto Operačního programu, pro který je vyčleněna z Evropského fondu pro regionální rozvoj částka 2,07 miliardy EUR (podle současného kursu více než 53 miliard korun), je zajištění ekonomického růstu, posílení konkurenceschopnosti a vytváření pracovních příležitostí, a to posilováním výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu.

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace představuje jeden z hlavních nástrojů pro zajištění konkurenceschopnosti České republiky v programovém období let 2007 - 2013. Právě úspěšná podpora výzkumu a inovací se ukázala jako klíč hospodářského růstu vyspělých ekonomik světa.

O významu OP VaVpI svědčí mimo jiné také skutečnost, že se konference zúčastnilo přibližně 300 osob jak z  České republiky tak Evropské unie. Konference byla jedinečnou příležitostí jak informovat o aktuálním stavu příprav implementace tohoto Operačního programu. Za účasti ministra školství Ondřeje Lišky a vrchního ředitele Sekce operačních programů EU Jana Vituly byla představena finální verze programu, harmonogram výzev i short-list velkých projektů.

Slavnostní konference se zároveň zúčastnili i zástupci významných institucí výzkumu a vývoje, regionů a průmyslové sféry. 

Organizátorem konference bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, pověřeným pořadatelem Agentura pro regionální rozvoj. Místem konání této prestižní akce byla akademická půda Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

První výzva k předkládání projektů do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace byla vyhlášena již 15. prosince 2008.

4.12.2008 4:12:13 - aktualizováno 6.3.2009 10:03:04 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load