Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Univerzita obrany ČR získá téměř 150 milionů korun na výzkum a vývoj z OP VaVpI

Praha, 9. 5. 2011 - Ministr školství Josef Dobeš podepsal dohodu o poskytnutí dotace Ministerstvu obrany pro projekt rekonstrukce objektu Fakulty vojenských technologií v Brně. Univerzita obrany řízená MO ČR tak bude moci využít téměř 150 milionů korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

„Na tomto projektu se krásně ukazuje skutečná šíře oblastí, které jsou z OP VaVpI v rámci výzkumu a vývoje podporovány,“ dodal k podpisu dohody ministr Josef Dobeš.

Mobilní balistická laboratoř nebo pasívní sledovací systémy

Fakulta vojenských technologií v rámci projektu naplní svůj dlouhodobý záměr a soustředí katedry studijního programu Vojenské technologie do jednoho místa. Nově rekonstruovaný objekt s odpovídajícím technickým zázemím a vybavením bude sloužit nejen studentům, ale také výzkumným a akademickým pracovníkům fakulty.

„Tímto a podobnými projekty potvrzuje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace nedávno zveřejněná data o zrychlování čerpání. Ministerstvo školství si je jisto, že vyčerpá v termínu celou alokaci tohoto operačního programu,“ dodal Jakub Hodinář, 1. náměstek ministra zodpovědný za evropské fondy.

V rámci projektu bude například vybudována moderní experimentální balistická laboratoř pro testování ochrany osob a techniky. Vyhodnocovací část této laboratoře bude přenosná a umožní experimentální ověřování při výcviku jednotek ve vojenských výcvikových prostorech nebo při hodnocení vlastností zbraňových systémů v rámci jejich pravidelných zkoušek. Tím se fakticky sníží náklady na experimentální činnost a naopak se zvýší její četnost. Výzkumníci se také více přiblíží reálným podmínkám používání zbraňových systémů, než by tomu bylo v „laboratorních“ podmínkách.

Mgr. et Mgr. Radek Melichar
manažer pro komunikaci a publicitu OP VaVpI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Email: radek.melichar@msmt.cz
Telefon: +420 234 811 565
9.5.2011 12:05:39 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load