Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

V Olomouci se budou díky evropským fondům zkoumat nové superlátky

V Olomouci se budou díky evropským fondům zkoumat nové nanomateriály, které mohou nalézt uplatnění v léčbě rakoviny, v lékařské diagnostice jako kontrastní látky nebo v moderních technologiích čištění vod. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů v Olomouci, hrazené více než půl miliardou korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace dnes slavnostně zahajuje svou činnost.

5. listopadu 2010 

„Nové centrum nabídne až 104 nových pracovních míst pro špičkové odborníky, přispěje tak  ke zvýšení zaměstnanosti v regionu. Díky novému výzkumnému centru stoupne i atraktivita Olomouckého regionu v mezinárodním měřítku“, uvádí ministr školství Josef Dobeš.

K udržitelnosti projektu přispěje již probíhající intenzivní spolupráce Univerzity Palackého v Olomouci s podnikatelskými subjekty v oblastech nanotechnologií, optických technologií a biologicky aktivních sloučenin.

Šest výzkumných skupin bude výsledky své vědecké práce směřovat do celé řady ekologických, medicínských a průmyslových aplikací.

"Čeští vědci patří ve výzkumu nanotechnologií k nejpokročilejším a dlouhodobě se drží v tomto výzkumu ve světové špičce. Peníze z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace jim dají možnost tento výzkum ještě více prohlubovat", říká Jaroslav Kuba, vrchní ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství.

V Centru se vědci budou zabývat rovněž moderními technologiemi čištění vod s využitím nanočástic železa, antibakteriálními úpravami povrchů pomocí nanočástic stříbra nebo unikátními optickými technologiemi využívanými při detekci vysokoenergetického kosmického záření.

Díky dotaci ve výši 544 815 080 korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace budou pořízena unikátní zařízení jako např. transmisní elektronový mikroskop s vysokým rozlišením s možností práce za nízkých teplot, který umožní studium velikosti, morfologie a struktury biomakromolekul i nanomateriálů.

V rámci Centra vznikne také řada specializovaných oddělení, která budou zajišťovat transfer technologií přímo do podnikatelského sektoru nebo propagovat výsledky výzkumu a vývoje nejenom v České republice.

258, obrázek se otevře v novém okně

259, obrázek se otevře v novém okně

260, obrázek se otevře v novém okně


210, obrázek se otevře v novém okně
Mgr. Lucie Kubovičová
ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace
tel.: +420 234 811 566
fax: +420 234 811 753
e-mail: press@msmt.cz 
5.11.2010 3:11:20 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load