Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

V roce 2013 byly z OP VaVpI schváleny projekty na podporu výzkumu a vývoje za 2,2 miliardy korun.

Logo OP VaVpI

Praha, 3. března 2014 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v loňském roce schválilo poskytnutí dotace pro 45 vědeckovýzkumných projektů za téměř 2,2 miliardy korun. V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), který ministerstvo školství řídí, se jednalo především o projekty z oblasti tzv. pre-seed aktivit, projekty zaměřené na modernizaci stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem nebo projekty na propagaci a informovanost o výsledcích výzkumu a vývoje.

 

Ministerstvo školství poskytlo v loňském roce 562 milionů na projekty pre-seed aktivit jejichž hlavním cílem je podpora nadějných výsledků výzkumu a vývoje, spolu s přípravou jejich uplatnění na trhu (komercializace). Objem schválených projektů na podporu pre-seed aktivit přitom navazuje na předchozí výzvu z roku 2012 a výzvu podporující tzv. centra transferu technologií z roku 2010. Celkem na podporu tohoto typu projektů směřuje z OP VaVpI již téměř 1,2 miliardy korun. „Na univerzitách a ve výzkumných organizacích opravdu vzniká dostatek inovativních řešení s potenciálem pro komerční využití v průmyslu a podnikání, což dokazuje zájem žadatelů o finanční prostředky z OP VaVpI, ale  i  počty schválených projektů z nejrůznějších oblastí výzkumu,“ řekl k tématu podpory pre-seed aktivit a přenosu technologií do praxe Michal Zaorálek, náměstek ministra zodpovědný za řízení evropských fondů.

Druhou oblastí, do níž ministerstvo školství z programu VaVpI v loňském roce schválilo finanční prostředky, bylo 20 projektů zaměřených na modernizaci infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem. Poskytnuté finanční prostředky v objemu 1,29 mld. korun budou využity především na zkvalitnění vzdělávání a modernizaci výukového prostředí na vysokých školách. V této skupině je rovněž 8 tzv. zásobníkových projektů, tedy projektů „pod čarou“, které byly v procesu hodnocení doporučeny k financování, ale z důvodu vyčerpání peněz určených pro danou výzvu jim nebyla dotace poskytnuta. Zásobníkové projekty představují částku více než 452 milionů korun.

Pět projektů zaměřených na popularizaci a informovanost o výzkumu a vývoji za 303 milionů korun pak představuje poslední skupinu, které byla v roce 2013 poskytnuta dotace z OP VaVpI.

 
3.3.2014 10:45:14 | přečteno 0x | radek.melichar
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load