Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Vláda projednala stanovisko ministerstev ke kontrolnímu závěru NKÚ

Praha, 5. prosince 2016 – Vláda ČR projednala stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí k závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 15/26, která se zabývala realizací informačních a propagačních aktivit několika operačních programů. Kontrolovány byly i Operační programy Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jejichž řídicím orgánem je MŠMT.  

Cílem Kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) č. 15/26 s názvem „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené v rámci technické pomoci na aktivity související
s publicitou a propagací operačních programů a projektů realizovaných v programovém období
2007-2013“ bylo prověřit, zda výdaje hrazené v rámci technické pomoci na informační a propagační aktivity byly vynaloženy účelně a hospodárně, v souladu s komunikačními plány, a zda související výběrová řízení proběhla v souladu s platnou legislativou a pravidly příslušných kontrolovaných operačních programů.

Kontrolní akce proběhla od srpna 2015 do ledna 2016. Kontrolovaným obdobím byly roky 2007 až 2014. Nejvyšší kontrolní úřad zjistil pouze nedostatky bez finančního dopadu, a to v oblasti plánování, provádění a řízení informačních a propagačních aktivit.

Vzhledem k tomu, že Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu a stanovisko k němu jsou projednávány v době, kdy kontrolované operační programy jsou těsně před ukončením, a převážnou část kontrolovaných skutečností nelze změnit, zohlední řídicí orgány nápravná opatření ke zjištěním kontrolorů v programovém období 2014-2020.

Tisková zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách MŠMT.

6.12.2016 14:17:24 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load