Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výroční konference OP VaVpI: Cíle jsou plněny, klíčové období se teprve blíží

Praha, 8. prosince  2011 -  V moderních prostorách Národní technické knihovny v pražských Dejvicích proběhla výroční konference Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Vedoucí pracovníci řízení OP VaVpI v čele s M. Zaorálkem, nově jmenovaným náměstkem pro evropské záležitosti, konstatovali skutečně razantní nárůst tempa schvalování dotací z tohoto programu a perspektivy jeho budoucího vývoje.

V rámci konference zazněly detailní informace o čerpání finanční alokace vyčleněné pro OP VaVpI, která v souhrnu znamená téměř 60 miliard korun z evropských peněz a z prostředků státního rozpočtu na podporu české vědy a výzkumu. Na konci listopadu 2011 byly schváleny projekty za více než 46 miliard korun, což je zhruba 75% z celkového objemu peněz v programu. Dále byla prezentována data týkající se naplňování cílů OP VaVpI v roce 2011 společně s výhledem do příštího roku. „Výrazné zrychlení tempa čerpání v OP VaVpI je nesporným úspěchem kvalitní práce týmu na sekci řízení Operačních programů z EU a dobré spolupráce s příjemci dotací. Spolu s pochvalou je ovšem třeba zdůraznit, že program vstupuje do klíčového období svého fungování a tím jsou roky 2012 a 2013, kdy se dnes schvalované projekty začnou realizovat a proplácet“, shrnul náměstek ministra Michal Zaorálek.

Logické priority OP VaVpI pro období let 2012 – 2013, resp. 2015, jsou proto v oblastech důsledné kontroly projektů, transparentní komunikace mezi příjemci a Řídícím orgánem programu, s tlakem na snižování administrativní zátěže na všech úrovních projektového řízení.

Pozorně sledovanou částí konference byla prezentace shrnující přípravy a budoucí perspektivy podpory výzkumu a vývoje v dalším programovém období po roce 2014, která konstatovala nutnost plnohodnotné integrace dvou stávajících operačních programů na MŠMT do jednoho a zahrnutí všech regionů ČR, včetně Prahy do podpory VaV z evropských prostředků. V rámci této části proběhla také prezentace ambiciózního programu Evropské unie Horizon 2020.

Ve druhé části konference dostali velký prostor také zástupci vybraných projektů z OP VaVpI, kteří je představili, pohovořili o jejich aktuálním vývoji, o úskalích projektového řízení a výhledu do budoucna. Za všechny jmenujme prezentaci unikátního centra excelence – mezinárodního projektu „ELI“, které bude vybudováno v rámci podpory z OP VaVpI za téměř 7 miliard korun.

Mgr. et Mgr. Radek Melichar
manažer PR a komunikace OP VaVpI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
radek.melichar@msmt.cz
tel.:  234 811 565
8.12.2011 3:12:21 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load