Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výzkumné instituce se musí především naučit s firmami komunikovat

Praha, 29. března – V Praze a Ostravě proběhly první moderované debaty k tématu podpory a financování výzkumu a vývoje prostřednictvím tzv. pre-seed aktivit, které v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) přinesou české vědě v příštím roce a půl 1 miliardu korun.

Na pražskou a ostravskou debatu, naváže 6. dubna akce v Olomouci, která proběhne v nově vybudovaném výzkumném centru Biomedreg, jež bylo rovněž podpořeno z evropských prostředků OP Výzkum a vývoj pro inovace. V rámci diskusního fóra se zájemci z řad odborné veřejnosti a médií vystoupili zástupci vedení OP VaVpI, Czechinvestu a soukromých poradenských firem. „Cílem pre-seed aktivit – potažmo celého OP VaVpI – je maximálně podpořit inovativnost a tím i konkurenceschopnost České republiky. Ministerstvo touto výzvou reaguje na stále silnější potřebu většího propojení mezi akademickým sektorem a průmyslovými podniky. Podobné iniciativy a strategie jsou ostatně klíčovými oblastmi, které Evropská unie bude finančně podporovat v budoucím Kohezním období po roce 2014,“ zdůraznil Michal Zaorálek, náměstek ministra zodpovědný za evropské záležitosti.

Na první kolo výzvy, které bude ukončeno 16. dubna s celkovým objemem finančních prostředků ve výši 380 milionů, naváže na podzim tohoto roku další kolo se stejnou finanční částkou. Třetí kolo příjmu žádostí do pre-seed aktivit je naplánováno na únor 2013.

V rámci pre-seed aktivit budou z evropských peněz podpořeny projekty vědecko-výzkumných center a institucí ověřující komerční potenciál jejich inovativních produktů nebo služeb (první fáze tzv. Proof of concept) a možnosti následné komercionalizace. Důležitou složkou projektů, která bude podporována, je také otázka ochrany duševního vlastnictví nových patentů a licencí.  „Hlavní motivací pre-seed aktivit je dosáhnout skutečné obchodovatelnosti nápadů a inovací, přiblížit výstupy výzkumu a vývoje komerční sféře. Přísným výběrem projdou pouze ty projekty, které skutečně potvrdí svůj komerční potenciál. Pre-seed aktivity totiž nejsou o výstavbě vědecko-výzkumné infrastruktury – o využití oněch „tvrdých peněz“ – jež doposud dominovalo v operačním programu VaVpI,“ uvedl Jan Kříž, ředitel odboru řízení OP VaVpI. Výzvy na pre-seed aktivity jsou navíc koncipovány jako doplněk podobným iniciativám, které spustil Czechinvest v rámci tzv. seed fondu v gesci MPO a zároveň navazují na předchozí výzvy OP VaVpI pro podporu tzv. Center transferu technologií.

Mezi řečníky debat byli také odborníci z privátní sféry, kteří apelovali na žadatele z řad odborné veřejnosti, aby se soustředili především na přípravu opravdu relevantní finanční analýzy příjmů a nákladů projektu a zároveň tlačili na prosazení efektivního manažerského řízení (corporate governance). „Z naší praxe víme, že jde hlavně o to, aby si každý ze zájemců o evropské dotace v rámci pre-seed projektů uvědomil a ověřil jaký a jestli vůbec má jeho myšlenka a inovace komerční potenciál. Je totiž velmi těžké rozloučit se s původně slibně vyhlížejícím nápadem právě z důvodu jeho nízké komercionalizovatelnosti,“ řekl Tomáš Kubíček z poradenské společnosti Deloitte. Dalším důležitým motivem, o kterém se vedla diskuse je problém stále velmi nízké schopnosti vědecko-výzkumných center – především ze strany akademické obce a univerzit – komunikovat, prezentovat a nabízet své inovativní produkty podnikům a privátní sféře jako takové. Firmy často nevědí, na čem univerzitní výzkumná zařízení pracují a přitom jde často z pohledu komerčního využití o velmi zajímavé inovativní produkty a služby.

Mgr. et Mgr. Radek Melichar
manažer PR a komunikace OP VaVpI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
radek.melichar@msmt.cz
tel.:  234 811 565
29.3.2012 2:03:22 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load