Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Workshop pro předkladatele tzv. velkých projektů OP VaVpI se zaměřením na CBA

Dne 5. října 2009 se v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Karmelitské ulici uskutečnil celodenní  workshop „Working with JASPERS on R&D projects“ s podtitulem „Workshop for supporting the preaparation of Feasibility Studies na Cost and Benefit Analysis for major R&D infrastructure projects in the Czech Republic“.

Dne 5. října 2009 se v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Karmelitské ulici uskutečnil celodenní  workshop „Working with JASPERS on R&D projects“ s podtitulem „Workshop for supporting the preaparation of Feasibility Studies na Cost and Benefit Analysis for major R&D infrastructure projects in the Czech Republic“. Cílovou skupinou workshopu byli předkladatelé tzv. velkých projektů v rámci prioritní osy 1 a 2 OP VaVpI, dále představitelé ministerstev (MMR ČR, MŽP, MF a MŠMT) a konzultantských společeností (PwC, Ernst&Young, Delloite).

V rámci programu byla probrána následující stěžejní témata: Management, Demand and Technical Analysis, Financial, Economic and Risk and Sensitivity Analysis. Představena byla také verze systému ESOP speciálně upravená právě pro velké projekty. Zástupci iniciativy JAPERS představili příručku „Background Methodology for Preparing Feasibility and Cost-Benefit Analysis of R&D Infrastructure Projects in Czech Republic“, která má být vodítkem pro zpracovatele velkých projektů při přípravě CBA a studie proveditelnosti. V závěru workshopu jednotliví předkladatelé velkých projektů stručně představili své projektové záměry, přiblížili aktuální stav přípravy projektů a shrnuli problémy, se kterými se potýkají. V průběhu celého workshopu zástupci MŠMT a iniciativy JASPERS nabádali předkladatele projektů k úzké spolupráci při přípravě projektových záměrů, a to na úrovni řídícího orgánu i JASPERS.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, prosím, kontaktujte nás na emailové adrese: opvyzkum@msmt.cz
19.10.2009 2:10:10 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load