Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Zahraniční hodnotitelé posuzují projekty regionálních VaV center

V týdnu od 31. 8. do 4. 9. 2009 proběhlo další kolo hodnocení projektů podaných v rámci výzvy 1.2 - Regionální VaV centra, prioritní osy 2, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. 

Celkem 24 projektů bylo posuzováno mezinárodními experty z 18 zemí, jejichž úkolem bylo sestavit seznam projektů navržených k financovánína základě odborných posudků . Peníze tak poputují k příjemcům ještě v letošním roce.

Výzva 1.2 - Regionální VaV centra byla vyhlášena 15. 12. 2008 s alokací 6 miliard korun.  Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy bylo doručeno celkem 44 projektů. Celkový objem finančních požadavků však činil 23,5 mld. Kč. S financováním tak může počítat přibližně čtvrtina projektů.

Všechny návrhy byly nejprve posuzovány českými experty v rámci hodnocení aplikačního potenciálu a udržitelnosti (přelom června a července tohoto roku). Do dalšího procesu hodnocení - mezinárodní evaluace - postoupilo 24 projektů.

Hodnocení projektů v rámci OP VaVpI je několikastupňové a v rámci českých operačních programů zcela výjimečné. Zdánlivě složitý systém posuzování projektů nejen našimi, ale i světovými odborníky však zajišťuje maximální objektivitu a transparentnost celého procesu.

Klíčová etapa hodnocení probíhá ve dnech od 31. 8. do 4. 9. 2009. Do hry zasáhlo celkem 42 mezinárodních hodnotitelů z 18 zemí. Tyto odborníky MŠMT získalo oslovením grantových agentur a významných výzkumných institucí (Centre national de la recherche scientifique -  CNRS, Evropské spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu - COST, SenterNovem, Ministerstva vědy, technologie a inovací Dánského království, švýcarské Confederation‘s Innovation Promotion Agency).

Oslovena byla také Evropská komise, která vede databázi hodnotitelů 6. a 7. Rámcového programu.

Každý projekt byl hodnocen třemi (v některých případech čtyřmi) hodnotiteli, kteří vypracovali samostatný odborný posudek. Na pražském setkání hodnotitelé jednotlivých projektů pracují v hodnotitelských komisích s cílem vytvořit na základě konsenzu souhrnný posudek. 4. září pak zasedá mezinárodní panel expertů, jehož úkolem je stanovit seznam projektů navržených k financování (včetně jejich pořadí).

Konečné rozhodnutí o tom, které z projektů budou financovány z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu, padne na konci září. Finanční prostředky v řádu miliard korun se tak z OP VaVpI k příjemcům dostanou ještě v letošním roce.

Kateřina Böhmová
ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace
tel.: +420 234 811 566
e-mail: katerina.bohmova@msmt.cz
13.10.2009 8:10:34 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load