Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Zmocněnec ministra školství dohlédne na udržitelnost VaV center

Praha, 5. srpna 2014 – Současné vedení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy po svých předchůdcích „zdědilo“ problémy s financováním výzkumných a vývojových center. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek proto vládě předkládá materiál týkající se rizik finanční udržitelnosti center výzkumu a vývoje podpořených z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Navrhuje tedy opatření, která mají za cíl eliminovat rizika.

Mezi nimi je například vytvoření strategie udržitelnosti center na národní úrovni, vznik meziresortní komise ve spolupráci s ostatními ministerstvy anebo zřízení funkce zmocněnce, který bude mít za úkol dohlédnout na udržitelnost center.

Předložený materiál také shrnuje informace o současné situaci projektů podpořených z OP VaVpI a nastiňuje rizikové faktory, které ovlivňují existenci těchto center po ukončení financování. Značná pozornost je věnována projektům center excelence a regionálním výzkumným a vývojovým centrům. Je zřejmé, že řada z těchto 48 projektů bude mít značné nároky na veřejné rozpočty.

Ministr školství poukazuje na nutnost navýšení prostředků státního rozpočtu na financování výzkumu a vývoje a nezbytnost posílení rozvoje lidských zdrojů v rámci výzkumných a vývojových center a jejich orientace na zahraničí. Jako zásadní vnímá co nejrychlejší zahájení přípravy strategie udržitelnosti center do roku 2020, která by celou problematiku řešila komplexně a na meziresortní úrovni.
5.8.2014 17:38:14 | přečteno 0x | eva.presova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load