Pavel Plevka Petra Rajsnerová
0

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Hlasování procedurou per rollam

Výsledky hlasování procedurou per rollam - vyjádření Řídicího orgánu OP VaVpI k připomínkám Evropské komise k Závěrečné zprávě o provádění OP VaVpI 2007–2013

V tomto článku naleznete bližší informace k hlasování procedurou per rollam, které proběhlo od 8. 9. 2017 do 21. 9. 2017.

11.10.2017 8:45:00 | přečteno 416x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výsledky hlasování procedurou per rollam - Zpráva o realizaci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

V tomto článku naleznete bližší informace k hlasování procedurou per rollam, které proběhlo od 24. 6. 2016 do 12. 7. 2016. 

11.8.2016 10:23:08 | přečteno 771x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výsledky hlasování procedurou per rollam - TP OP VaVpI, Výzva č. 5.3, alokace Výzvy č. 2.4

V tomto článku naleznete bližší informace k hlasování procedurou per rollam, které proběhlo od 25. 4. 2013 do 13. 5. 2013.

16.9.2013 14:36:36 | přečteno 1564x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výsledky hlasování procedurou per rollam - Změny v základních dokumentech Monitorovacího výboru OP VaVpI

Na základě hlasování procedurou per rollam, které proběhlo od 25. 10. 2012 do 8. 11. 2012, byl schválen návrh změn v základních dokumentech Monitorovacího výboru OP VaVpI: Statut Monitorovacího výboru OP VaVpI s přílohou a Jednací řád Monitorovacího výboru OP VaVpI.

23.11.2012 11:11:24 | přečteno 1258x | supervisor | Celý článek
 

Výsledky hlasování procedurou per rollam - Kontrola metodiky full cost v přechodném období

Na základě hlasování procedurou per rollam, které proběhlo od 13. 10. 2011 do 27. 10. 2011, byl schválen návrh na doplnění Příručky pro příjemce OP VaVpI – Kontrola metodiky full cost v přechodném období.

3.2.2012 9:02:10 - aktualizováno 10.2.2012 2:02:59 | přečteno 1395x | supervisor | Celý článek
 

Výsledky hlasování procedurou per rollam v rámci PO 3

Na základě hlasování Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (MV OP VaVpI), které proběhlo ve dnech 8. 9. 2010 - 13. 9. 2010 procedurou per-rollam, byl schválen návrh na posun začátku příjmu projektových žádostí ve výzvě 3.3 Centra transferu technologií na 15. listopadu 2010 a datum ukončení této výzvy (a tím datum ukončení příjmu projektových žádostí) na 28. ledna 2010.

14.9.2010 4:09:34 | přečteno 1406x | supervisor | Celý článek
 

Výsledky hlasování procedurou per rollam k prodloužení termínu příjmu projektových žádostí v rámci PO 1, OP VaVpI

V tomto článku naleznete aktuální informace k Výzvě číslo 1.1 - Evropská centra excelence, prioritní osa 1 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.  

16.9.2009 1:09:33 - aktualizováno 16.12.2009 5:12:40 | přečteno 1389x | supervisor | Celý článek
 

Výsledky hlasování per rollam v rámci prioritní osy 4, OP VaVpI

V této části naleznete informace k hlasování procerudou per rollam v rámci Výzvy číslo 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, prioritní osa 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

15.9.2009 3:09:36 - aktualizováno 17.9.2009 9:09:53 | přečteno 1488x | supervisor | Celý článek
 

Výsledky hlasování procedurou per rollam k prodloužení termínu příjmu projektových žádostí v rámci PO 1, OP VaVpI

Na základě hlasování Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (MV OP VaVpI), které proběhlo ve dnech 22. 6. 2009 - 7. 7. 2009 procedurou per-rollam, byla schválena změna termínu ukončení příjmu projektových žádostí v rámci vyhlášené Výzvy číslo 1.1 - Evropská centra excelence, prioritní osa 1, OP VaVpI, tzn. datum ukončení příjmu projektových žádostí je prodlouženo do 15. 10. 2009.

22.7.2009 9:07:07 - aktualizováno 16.12.2009 5:12:16 | přečteno 1412x | supervisor | Celý článek
 
1
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load