Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výsledky hlasování per rollam v rámci prioritní osy 4, OP VaVpI

V této části naleznete informace k hlasování procerudou per rollam v rámci Výzvy číslo 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, prioritní osa 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Výsledky hlasování procedurou per-rollam v souvislosti s navrhovanými změnami v rámci Výzvy číslo 1.4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou výzkumem, v prioritní ose 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Hlasování bylo vyhlášeno dne 25. 8. 2009. Pro započítání platného hlasu bylo třeba zaslat vyjádření do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 8. 9. 2009. MV OP VaVpI měl v době hlasování 30 řádných členů, ve stanovené lhůtě bylo sekretariátu MV OP VaVpI doručeno 20 platných vyjádření. Hlasování je tedy ve smyslu čl. 4 odst. 4 Jednacího řádu MV OP VaVpI platné. Veškeré navrhované změny byly nadpoloviční většinou hlasujících členů MV OP VaVpI s řádným hlasovacím právem odsouhlaseny.

Podle citovaného ustanovení Jednacího řádu MV OP VaVpI byly tedy navrhované změny v rámci Výzvy číslo 1.4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem přijaty a následně zapracovány do textu výzvy.

Aktuální schválená verze Výzvy číslo 1.4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem je zveřejněna na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Výzva v rámci prioritní osy 4

15.9.2009 3:09:36 - aktualizováno 17.9.2009 9:09:53 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load