Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výsledky hlasování procedurou per rollam k prodloužení termínu příjmu projektových žádostí v rámci PO 1, OP VaVpI

V tomto článku naleznete aktuální informace k Výzvě číslo 1.1 - Evropská centra excelence, prioritní osa 1 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.  

Výzva číslo 1.1 - Evropská centra excelence byla prodloužena!

Nové datum pro ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy číslo 1.1 - Evropská centra excelence, PO 1 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace je stanoveno na 16. 11. 2009.

Hlasování bylo vyhlášeno dne 15. 9. 2009. Pro započítání platného hlasu bylo třeba zaslat vyjádření do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30. 9. 2009. MV OP VaVpI měl v době hlasování 30 řádných členů, ve stanovené lhůtě bylo sekretariátu MV OP VaVpI doručeno 23 platných vyjádření. Hlasování je tedy ve smyslu čl. 4 odst. 4 Jednacího řádu MV OP VaVpI platné. Navrhovaná změna byla nadpoloviční většinou hlasujících členů MV OP VaVpI s řádným hlasovacím právem odsouhlasena.

16.9.2009 1:09:33 - aktualizováno 16.12.2009 5:12:40 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load