Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výsledky hlasování procedurou per rollam - TP OP VaVpI, Výzva č. 5.3, alokace Výzvy č. 2.4

V tomto článku naleznete bližší informace k hlasování procedurou per rollam, které proběhlo od 25. 4. 2013 do 13. 5. 2013.

V rámci hlasování procedurou per rollam, které probíhalo od 25. 4. 2013 do 13. 5. 2013, byly schváleny následující body:

 1. Realokace z oblasti podpory 5.3 PO 5 OP VaVpI do oblasti podpory 5.2 PO 5 OP VaVpI a navazující změna alokace výzev Technické pomoci OP VaVpI č. 01-5.3 a 01-5.2

Aktualizované výzvy TP OP VaVpI jsou k dispozici zde: Výzvy v rámci Prioritní osy 5 OP VaVpI  

2. Schválení Výzvy č. 5.3 - Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Výzva č. 5.3 byla zveřejněna zde: Výzva č. 5.3 – Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

3. Navýšení alokace Výzvy č. 2.4 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

16.9.2013 14:36:36 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load