Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výsledky hlasování procedurou per rollam - vyjádření Řídicího orgánu OP VaVpI k připomínkám Evropské komise k Závěrečné zprávě o provádění OP VaVpI 2007–2013

V tomto článku naleznete bližší informace k hlasování procedurou per rollam, které proběhlo od 8. 9. 2017 do 21. 9. 2017.

V požadovaném termínu bylo sekretariátu MV OP VaVpI doručeno 19 reakcí (z celkového počtu 31). S návrhem Usnesení vyjádřilo souhlas 18 hlasujících. Hlasování bylo tedy ve smyslu čl. 4 odst. 4 Jednacího řádu MV OP VaVpI platné.

V souladu s Jednacím řádem MV OP VaVpI (Článek - 4 Rozhodování výboru, bod 4) Monitorovací výbor Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) schválil předložené vyjádření Řídicího orgánu k připomínkám obdrženým od Evropské komise k dokumentu „Závěrečná zpráva o provádění OP VaVpI 2007–2013“, který byl původně projednán a schválen na 18. zasedání MV OP VaVpI dne 8. prosince 2016, a upravené znění Závěrečné zprávy o provádění OP VaVpI 2007–2013.

11.10.2017 8:45:00 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load