Pavel Plevka Petra Rajsnerová
924

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

13. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

13. zasedání monitorovacího výboru proběhlo 21. a 22. listopadu 2013 v Liberci.

Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 se konaly prohlídky dvou libereckých projektů podpořených v rámci Výzvy č. 1. 2 / 2. 2 – Regionální VaV centra, Prioritní osy 2, OP VaVpI:

· Projekt Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec – příjemce: VÚTS, a.s.

· Projekt Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace – příjemce: Technická univerzita v Liberci

V pátek 22. listopadu 2013 proběhlo samotné jednání. Projednány byly následující body:

· Aktualizace operačního programu – přehled změn za r. 2013

· Zpráva o realizaci – projednána

· Roční evaluační plán – schválen

· Roční komunikační plán

· Informace o pokroku a změnách v realizaci velkých projektů

· Přehled zpoždění v realizaci projektů PO 1, 2, 3 a 4

· Plánování čerpání TP po roce 2013

· OP VVV + RIS3 Strategie

· Průběžná evaluace OP VaVpI

Podrobněji o zasedání Monitorovacího výboru OP VaVpI informuje tisková zpráva: https://www.opvavpi.cz/cs/siroka-verejnost/informace-pro-novinare/tiskove-zpravy-op-vavpi/liberec-hostil-13-zasedani-monitorovaciho-vyboru-op-vavpi.html

 
3.2.2014 13:56:13 | přečteno 1162x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load