Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výzva číslo 1.1 k předkládání projektů v rámci OP VaVpI, prioritní osy 1 - Evropská centra excelence

V této části naleznete text Výzvy k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 1 - Evropská centra excelence včetně příloh.

Cílem této Výzvy je vytvoření omezeného počtu Center excelence, tj. výzkumných center vybavených moderní, často jedinečnou infrastrukturou, produkujících v mezinárodním měřítku vynikající výsledky výzkumu, včetně výsledků aplikovatelných v praxi, vytvářející silná strategická partnerství s prestižními výzkumnými pracovišti (soukromými i veřejnými) v ČR i zahraničí, která přispívají k větší integraci českých VaV týmů s předními mezinárodními výzkumnými organizacemi a evropskými výzkumnými infrastrukturami, a která přispějí k rozvoji lidských zdrojů ve výzkumu prostřednictvím doktorských studijních programů a přilákáním kvalifikovaných výzkumníků z ČR i ze zahraničí do regionů Konvergence.

Žádosti, v rámci této Výzvy, budou přijímány od 4. 8. 2009 do 16. 11. 2009 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 17 mld. Kč.

 ikona souboruVýzva číslo 1.1 - Evropská centra excelence.pdf (262,92 KB)

 ikona souboruPřílohy k Výzvě 1.1 - Evropská centra excelence.zip (774,85 KB)

Příručku pro žadatele včetně příloh naleznete v sekci: Základní  dokumenty OP VaVpI

Své dotazy, prosím, zasílejte na adresu: opvyzkum@msmt.cz
25.5.2009 5:05:06 - aktualizováno 8.10.2009 2:10:36 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load