Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Výzva číslo 1.2 k předkládání projektů v rámci OP VaVpI, prioritní osy 2 - Regionální VaV centra

Příjem projektových žádostí v rámci této výzvy byl již ukončen. Projektové žádosti v rámci prioritní osy 2 bude možné předkládat prostřednictvím Výzvy číslo 2.2 - Regionální VaV centra, která bude zveřejněna na těchto stránkách v průběhu června.

 

Cílem této Výzvy je pomocí dotací podpořit vznik a rozvoj kvalitně vybavených, aplikačně  zaměřených pracovišť v ČR s rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry, jejichž činnost posílí konkurenceschopnost regionu a jeho potenciál pro export zboží, služeb a know-how.

Žádosti, v rámci této Výzvy, byly přijímány od 1. 3. 2009 do 30. 4. 2009 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 6 mld. Kč.

 ikona souboruVýzva číslo 1.2 - Regionální VaV centra.pdf (176,49 KB) 

 ikona souboruPřílohy k Výzvě 1.2 - Regionální VaV centra.zip (892,96 KB
 

Příručku pro žadatele včetně příloh naleznete v sekci: Veškeré dokumenty k výzvám 

Své dotazy, prosím, zasílejte na adresu: opvyzkum@msmt.cz
11.12.2008 3:12:21 - aktualizováno 15.6.2009 11:06:51 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load