Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Výzva číslo 2.2 k předkládání projektů v rámci prioritní osy 2 - Regionální VaV centra

V této části naleznete text Výzvy k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2 - Regionální VaV centra včetně příloh.

Cílem této Výzvy je pomocí dotací podpořit vznik a rozvoj kvalitně vybavených, aplikačně zaměřených pracovišť v ČR s rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry (podniky, zejména malé a střední podniky, a další relevantní subjekty a uživatele výsledků), jejichž činnost posílí konkurenceschopnost regionu a jeho potenciál pro export zboží, služeb a know-how.

Žádosti, v rámci této Výzvy, budou přijímány od 17. 8. 2009 do 16. 11. 2009 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 11 mld. Kč. Systém sběru žádostí je kolový.

 ikona souboruVýzva číslo 2.2 - Regionální VaV centra.pdf (183,11 KB)

 ikona souboruPřílohy k Výzvě 2.2 - Regionální VaV centra.zip (761,16 KB)

Aktuální Příručku pro žadatele včetně příloh naleznete v sekci: Veškeré dokumenty k výzvám

 

Své dotazy, prosím, zasílejte na adresu: opvyzkum@msmt.cz
26.5.2009 10:05:40 - aktualizováno 15.6.2009 1:06:13 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load