Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2273

Navigace

Široká veřejnost

 

Výzvy v rámci prioritní osy 3

Níže naleznete informace ke všem ukončeným výzvám PO3.

Výzva č. 9.3 – Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, PO 3, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy číslo 9.3 – Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, která spadá pod oblast podpory 3.2 - Propagace a informovanost o výsledcích VaV, prioritní osy 3 - Komercializace a popularizace VaV.

 
15.5.2015 15:48:12 | přečteno 2745x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva č. 8.3 - Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory, PO 3, OP VaVpI

Zde naleznete text Výzvy číslo 8.3 – Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory a jejích příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV.

 
5.3.2014 16:21:58 | přečteno 2418x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva č. 5.3 - Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory, PO 3, OP VaVpI

Zde naleznete text Výzvy číslo 5.3 – Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory a jejích příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV.

31.5.2013 11:05:36 - aktualizováno 28.6.2013 1:06:37 | přečteno 2100x | supervisor | Celý článek
 

Výzva č. 7.3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy 7.3, a to včetně příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, oblasti podpory 3.1 - Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV.

7.1.2013 3:01:00 - aktualizováno 1.2.2013 11:02:49 | přečteno 2446x | supervisor | Celý článek
 

Výzva č. 6.3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy 6.3, a to včetně příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, oblasti podpory 3.1 - Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV.

16.1.2012 9:01:58 - aktualizováno 2.4.2012 10:04:32 | přečteno 2321x | supervisor | Celý článek
 

Výzva číslo 4.3 – Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven, PO 3, OP VaVpI

Zde naleznete text Výzvy číslo 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven a jejích příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV.

2.8.2011 4:08:17 - aktualizováno 27.10.2011 11:10:02 | přečteno 1998x | supervisor | Celý článek
 

Výzva číslo 3.3 – Centra transferu technologií, PO 3, OP VaVpI

Příjem projektových žádostí do Výzvy číslo 3.3 - Centra transferu technologií byl ukončen dne 28. 1. 2011 ve 12:00.

V této části naleznete text Výzvy číslo 3.3 - Centra transferu technologií  k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.1 - Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví.

8.4.2011 12:04:03 | přečteno 1984x | supervisor | Celý článek
 

Výzva číslo 2.3 – Informační infrastruktury pro VaV, PO 3, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy číslo 2.3 - Informační infrastruktury pro VaVk předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 - Propagace a informovanost o výsledcích VaV.

13.7.2010 4:07:41 | přečteno 1669x | supervisor | Celý článek
 

Výzva číslo 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, PO 3, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy číslo 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a technikyk předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 - Propagace a informovanost o výsledcích VaV.  

13.7.2010 4:07:07 | přečteno 2284x | supervisor | Celý článek
 

Dotazník pro zjištění absorpční kapacity pro pre-seed aktivity

MŠMT, sekce řízení Operačních programů EU, plánuje vyhlásit na přelomu r. 2011/ 2012 výzvu na podporu pre-seed aktivit s předběžnou celkovou alokací 1 mld. Kč.

21.3.2011 4:03:53 - aktualizováno 31.3.2011 9:03:06 | přečteno 1647x | supervisor | Celý článek
 
23.7.2009 1:07:50 | přečteno 1647x | katerina.mihalikova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load