Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Dotazník pro zjištění absorpční kapacity pro pre-seed aktivity

MŠMT, sekce řízení Operačních programů EU, plánuje vyhlásit na přelomu r. 2011/ 2012 výzvu na podporu pre-seed aktivit s předběžnou celkovou alokací 1 mld. Kč.

Výzva spadá do oblasti podpory 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví, prioritní osy 3 Komercializace a popularizace výzkumu a vývoje Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Hlavním cílem oblasti podpory je podpořit komercializaci výsledků výzkumu a vývoje (VaV) ve výzkumných institucích, a to dvěma základními způsoby: 1) financováním zkušební fáze výsledků VaV zahrnující v sobě ověření určité hypotézy, metody či poznatku do fáze potenciálně schopné komerčního využití (proof of concept stage vč. přípravy na prodej nebo založení spin-off firmy) a; 2) posílením a profesionalizací systémů komercializace a ochrany duševního vlastnictví ve vazbě na projektový záměr z bodu 1, včetně propagace výsledků VaV směrem ke komerční sféře.

Příjemce podpory musí splňovat podmínku, že hlavním účelem příjemce je

  • provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj;
  • případně šířit výsledky činností uvedených pod písm. a) prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií;

Smyslem screeningu je získat přehled o aktuální absorpční kapacitě v České republice a podklad pro nastavení odpovídajících parametrů výzvy 6.3 na pre-seed aktivity (předaplikační fáze využití výsledků výzkumu a vývoje) pro účely její přípravy. Chceme získat základní údaje o připravovaných projektech pro účely přípravy výzvy, v žádném případě nejde o hodnocení projektů. Region NUTS II Praha nepatří mezi povolená místa realizace.

MŠMT (Řídící orgán OP VaVpI) použije získané údaje pouze pro přípravu výzvy 6.3 na pre seed aktivity, nebudou použity jinak a nebudou dále šířeny. Výsledky budou dále předávány jen v agregované formě (i uvnitř pracovní skupiny pro přípravu výzvy).

Máte-li zájem podat žádost, vyplňte, prosím, následující formulář, pomůžete tím optimalizaci parametrů výzvy. Uzávěrka pro vyplnění je 18.4.2011.

21.3.2011 4:03:53 - aktualizováno 31.3.2011 9:03:06 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load