Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Obecné informace k vyhlášení výzev v rámci PO 3, OP VaVpI

V níže uvedeném textu naleznete obecné informace vztahující se k plánovanému vyhlášení výzev v rámci prioritní osy 3, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

V rámci prioritní osy 3 jsou v současné době realizačním týmem OP VaVpI připravovány programové dokumenty pro vyhlášení následujících výzev:

Výzva 3.2/1 – Popularizace, propagace a medializace VaV

Podpora v rámci dané výzvy bude zaměřena na vznik a rozvoj omezeného počtu center popularizace, propagace a medializace výzkumu a vývoje, vědecké problematiky obecně apod. Předběžný termín vyhlášení výzvy: konec roku 2009 / začátek roku 2010.

Výzva 3.2/2 – Informační infrastruktury pro VaV

Podpora v rámci dané výzvy bude zaměřena na rozvoj informační infrastruktury pro výzkum včetně informační integrace pracovišť výzkumu a vývoje ČR do Evropského výzkumného prostoru. Plánovanými podporovanými aktivitami budou aktivity směřující k lepšímu zpřístupnění informací, k rychlejšímu a bezpečnějšímu přenosu a zpracování dat, včetně aktivit směřujících k zabezpečení informační infrastruktury a informačních zdrojů pro VaV a služeb spojených s jejich pořizováním a využitím. Předběžný termín vyhlášení výzvy: začátek roku 2010.

V roce 2010 Řídicí orgán OP VaVpI začne připravovat programovou dokumentaci pro vyhlášení následujících výzev v rámci prioritní osy 3:

Výzva 3.1/1 – Transfer technologií a komercializace výsledků VaV

Podpora v rámci dané výzvy bude zaměřena na fázi vnitřního managementu transferu technologií, resp. procesu komercializace výsledků VaV ve výzkumných institucích. Předběžný termín vyhlášení výzvy: druhé pololetí roku 2010.

Výzva 3.2/3 – Zkvalitnění a zefektivnění politiky VaV

Podpora v rámci dané výzvy bude zaměřena na podporu aktivit směřujících ke zkvalitnění a zefektivnění politiky VaV (individuální evaluace výzkumných organizací, mezinárodní peer review a benchmarketing, aplikace forsightu, systémové evaluace, atd.). Předběžný termín vyhlášení výzvy: druhé pololetí roku 2010.

Své dotazy nám, prosím, zasílejte na emailovou adresu: opvyzkum@msmt.cz.
23.7.2009 1:07:16 - aktualizováno 12.7.2010 1:07:32 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load