Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Výzva č. 5.3 - Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory, PO 3, OP VaVpI

Zde naleznete text Výzvy číslo 5.3 – Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory a jejích příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV.

Cílem této výzvy je zlepšit evaluační kulturu v prostředí VaVaI v České republice vytvořením fungujícího systému hodnocení programů účelové podpory u jejich poskytovatelů[1] a rozšířit využívání evaluací, jako jednoho ze stěžejních nástrojů pro řízení programů podpory.

Přijatelným příjemcem nebo partnerem projektu je poskytovatel účelové podpory dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce spolu s partnery musí být poskytovateli nejméně 60% objemu účelové podpory schválené pro rok 2013[2].

Zapojení partnerů a spolupracujících organizací musí splňovat požadavky uvedené v Příručce pro žadatele OP VaVpI.

Jeden subjekt může v rámci této výzvy (jako žadatel/příjemce nebo partner) mít podíl na způsobilých výdajích pouze v jednom projektu.

Datum vyhlášení Výzvy: 31. 5. 2013.

Žádosti v rámci této Výzvy budou přijímány od 28. 6. 2013 do 30. 8. 2013 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 50 milionů Kč. Systém sběru žádostí je kolový.

Kompletní text výzvy včetně příloh je ke stažení zde:

ikona souboruVýzva 5.3 OP VaVpI, verze 1.1

ikona souboruPříloha A Výběrová kritéria.pdf
ikona souboruPříloha B Pravidla způsobilosti výdajů.pdf
ikona souboruPříloha C Monitorovací indikátory.pdf

Aplikace Benefit7 bude pro Výzvu č. 5.3 zprovozněna s otevřením příjmu registračních žádostí.

  • Užitečné odkazy:

Příručka pro žadatele a její přílohy: odkaz

Informace k seminářům pro žadatele budou zveřejněny v Kalendáři akcí.

Případné dotazy, prosím, zasílejte na adresu: opvyzkum@msmt.cz


[1] Pro účely této výzvy se rozumí poskytovatelem účelové podpory subjekt, který je definován zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

[2] Zákon č. 504/2012 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2013.

31.5.2013 11:05:36 - aktualizováno 28.6.2013 1:06:37 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load