Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Výzva č. 6.3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy 6.3, a to včetně příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, oblasti podpory 3.1 - Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV.

Hlavním cílem výzvy 6.3 je podpořit komercializaci nadějných výsledků s vysokým aplikačním potenciálem, které vznikají zejména ve vysokých školách a veřejných výzkumných institucích. Pre-seed financování umožňuje doplňující výzkum nutný pro následné uvedení výrobku na trh, popř. i výrobu prototypu, modelu apod.

Přijatelnými příjemci jsou subjekty splňující definici výzkumné organizace dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Rámec), případně další organizace zabývající se specializovanými činnostmi specifikovanými pro oblasti podpory 3.1 plně vlastněné subjekty splňujícími definici výzkumné organizace dle Rámce. Předpokládá se účast veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných organizací, soukromých vysokých škol či výzkumných organizací. Realizace projektu musí, v souladu s požadavky cíle 3 Konvergence, probíhat mimo území hlavního města Prahy.

Z důvodu účelnějšího využití horizontálních finančních prostředků jsou sloučeny individuální aktivity (tj. individuální projekty zabývající se konkrétním technologickým tématem) do jednoho projektu, který zastřešuje i měkké aktivity. Žadatel předloží všechny individuální aktivity pocházející z jednoho oboru v rámci jednoho projektu, seskupovat se budou oborově podle Priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Jedna organizace může podat v rámci jednoho kola výzvy více projektů pro různé obory. Projekt podává jeden žadatel, partneři jsou přípustní.

Výzva 6.3 z OP VaVpI je svým provedením kolová. V současnosti jsou plánována dvě kola v průběhu letošního roku a jedno kolo v příštím roce. Celková předpokládaná alokace je 1 mld. Kč na všechna tři kola.

Alokace pro první kolo této výzvy je 380 mil. Kč.

Datum vyhlášení výzvy: 18. 1. 2012

Žádosti v rámci této výzvy budou přijímány od 1. 3. 2012 do 16. 4. 2012 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Text výzvy včetně příloh je ke stažení zde:

ikona souboruVýzva č. 6.3 PO 3 OP VaVpI.pdf
ikona souboruVýběrová kritéria Výzvy č. 6.3.pdf (nová verze - opraven překlep)
ikona souboruPravidla způsobilosti výdajů ve Výzvě č. 6.3.pdf
ikona souboruMonitorovací indikátory ve Výzvě č. 6.3.pdf


Užitečné odkazy:

Příručku pro žadatele a její přílohy naleznete v sekci: odkaz

Aplikace Benefit7 bude pro Výzvu č. 6.3 zprovozněna 1. 3. 2012 v odpoledních hodinách. Aplikace ESOP bude z technických důvodů zprovozněna až v průběhu následujícího týdne.

Informace k seminářům pro žadatele naleznete zde.

Informace z workshopu „Zpřístupnění výsledků z projektů v rámci výzev 6.3 a 7.3 Podpora pre-seed aktivit v síti Enterprise Europe Network“ zde.

Často kladené dotazy a odpovědi: odkaz

Případné další dotazy, prosím, zasílejte na adresu: opvyzkum@msmt.cz
16.1.2012 9:01:58 - aktualizováno 2.4.2012 10:04:32 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load