Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Výzva č. 7.3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy 7.3, a to včetně příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, oblasti podpory 3.1 - Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV.

Hlavním cílem výzvy 7.3 je podpořit komercializaci nadějných výsledků s vysokým aplikačním potenciálem, které vznikají zejména ve vysokých školách a veřejných výzkumných institucích. Duševní vlastnictví k výsledkům výzkumu a vývoje připravovaným ke komercializaci musí být v 100% vlastnictví žadatele a případných partnerů.

Výzva tematicky vychází z výzvy 6.3 na podporu pre-seed aktivit a částečně i z výzvy 3.3 Centra transferu technologií. Podporované aktivity z výzvy 6.3 budou podpořeny i ve výzvě 7.3, přibude možnost finančně a organizačně podpořit i vyhledávání a přípravu komercializace výsledků výzkumu a vývoje nespecifikovaných při podání projektové žádosti.

Realizační aktivity projektu budou prováděny a vyhodnocovány ve dvou fázích: Proof of Concept a Příprava komercializace.

  • Proof of Concept obsahuje dopracování technologie a přípravné komercializační činnosti. V rámci ověření a dopracování technologie není možné vyvíjet finální produkt, stejně jako teprve začínat s výzkumem technologie.

  • Fáze Přípravy komercializace – dopracovává vybrané individuální aktivity z fáze Proof of Concept do stavu, kdy je možné navázat komerční činností zvoleného typu. Komerční činnost je očekávána v době udržitelnosti.

Přijatelnými příjemci a partnery jsou subjekty splňující definici výzkumné organizace dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Rámec). Předpokládá se účast veřejných a státních vysokých škol, veřejných výzkumných organizací, soukromých vysokých škol či výzkumných organizací. Realizace projektu musí, v souladu s požadavky cíle 3 Konvergence, probíhat mimo území hlavního města Prahy.

Z důvodu účelnějšího využití horizontálních finančních prostředků jsou sloučeny individuální aktivity (tj. individuální projekty zabývající se konkrétním technologickým tématem) do jednoho projektu, který zastřešuje i měkké aktivity. Žadatel předloží všechny individuální aktivity pocházející z jednoho oboru v rámci jednoho projektu, seskupovat se budou oborově podle Priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Jedna organizace může podat v rámci jednoho kola výzvy více projektů pro různé obory.

Projekt podává jeden žadatel, partneři jsou přípustní.

Alokace pro tuto výzvu je 600 mil. Kč.

Datum vyhlášení výzvy: 7. 1. 2013

Žádosti v rámci této výzvy budou přijímány od 1. 2. 2013 do 20. 3. 2013 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Aktualizovaná verze:

ikona souboruVýzva 7.3 - aktualizovaná verze

Archiv:

ikona souboruVýzva č. 7.3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI.pdf
ikona souboruVýběrová kritéria Výzvy č. 7.3.pdf
ikona souboruPravidla způsobilosti výdajů ve Výzvě č. 7.3.pdf
ikona souboruMonitorovací indikátory ve Výzvě č. 7.3.pdf

Aplikace Benefit7 bude pro Výzvu č. 7.3 zprovozněna nejpozději 1. 2. 2013. Aplikace ESOP již byla zprovozněna.

  • Užitečné odkazy:

Příručka pro žadatele a její přílohy: odkaz

Vzorové dokumenty k Projektové žádosti: odkaz.

Často kladené dotazy a odpovědi: odkaz.

Informace k seminářům pro žadatele naleznete zde.

Informace z workshopu „Zpřístupnění výsledků z projektů v rámci výzev 6.3 a 7.3 Podpora pre-seed aktivit v síti Enterprise Europe Network“ zde. 

Případné další dotazy, prosím, zasílejte na adresu: opvyzkum@msmt.cz.

7.1.2013 3:01:00 - aktualizováno 1.2.2013 11:02:49 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load