Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Výzva číslo 2.3 – Informační infrastruktury pro VaV, PO 3, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy číslo 2.3 - Informační infrastruktury pro VaVk předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 - Propagace a informovanost o výsledcích VaV.

Spolupráce ve výzkumu a vývoji jak v národním tak i mezinárodním měřítku je stále více podmíněna zajištěním kvalitních informačních infrastruktur a jejich vzájemným propojením, což je nezbytnou podmínkou pro lepší funkcionalitu a posílení efektivní spolupráce ve výzkumu a vývoji. 

Informační infrastrukturou v rámci dané výzvy se rozumí integrované propojení komunikačních sítí a přidružených technologií za účelem poskytování alespoň následujících základních služeb pracovníkům VaV, pracovištím VaV a dalším uživatelům:

- přenos, ukládání, archivace a sdílení velkého množství dat, včetně jejich nezbytného zabezpečení,

- efektivní systém kontroly, zabezpečení a řízení komunikačních sítí,

- integrace a propojení pracovišť VaV,

- uživatelská rozhraní a prostředí pro spolupráci v národním a mezinárodním měřítku,

- přístup k vysoce kvalitnímu výpočetnímu prostředí,

- přístup k nástrojům pro zpracování výsledků VaV.

Cílem této výzvy je podpořit prostřednictvím dotace vznik, rozvoj a modernizaci informačních infrastruktur pro VaV, které posílí a zintenzívní propojení většího množství pracovišť výzkumu a vývoje ČR (výzkumných organizací) a jejich výpočetních, úložných a informačních kapacit, a současně přispějí k jejich integraci do Evropského výzkumného prostoru.

Žádosti, v rámci této Výzvy, budou přijímány od 1. 3. 2010 do 29. 4. 2010 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 800 mil. Kč. Systém sběru žádostí je kolový.

 ikona souboruVýzva číslo 2.3 - Informační infrastruktury pro VaV.pdf (238,90 KB)

 ikona souboruPřílohy k Výzvě číslo 2.3 - Informační infrastruktury pro VaV.zip (1,45 MB)

13.7.2010 4:07:41 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load