Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Výzva číslo 4.3 – Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven, PO 3, OP VaVpI

Zde naleznete text Výzvy číslo 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven a jejích příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV.

Financování vědeckých informačních zdrojů a související infrastruktury pro oblast vědy, výzkumu a tvorby inovací je podpůrnou aktivitou výzkumných pracovišť, jejichž činnost je stimulována v rámci ostatních prioritních os OP VaVpI. Podpora vědeckých informačních zdrojů a související infrastruktury je tak jedním z dílčích cílů evropské politiky výzkumu, vývoje a inovací. Dostupnost těchto zdrojů v ČR je v současné době nedostatečná a vyžaduje tedy dlouhodobé a komplexní zajištění pokrytí zdrojů, s čímž je také spojeno zabezpečení infrastruktury související s moderním a efektivním využíváním vědeckých informačních zdrojů.

Výzva 4.3 je zaměřena na podporu odborných vědeckých a oborových knihoven s minimálně krajskou působností a to tak, aby vytvořily efektivně fungující pracovní prostředí evropské úrovně.

Cílem výzvy je prostřednictvím investic do vědeckých informačních zdrojů a související infrastruktury zabezpečit dostupnost těchto zdrojů, jejich efektivní využívání a vytvořit tak podmínky pro produkování kvalitních vědeckovýzkumných výsledků.

Datum vyhlášení Výzvy: 1. 8. 2011.

Žádosti v rámci této Výzvy budou přijímány od 1. 11. 2011 do 20. 1. 2012 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 700 milionů Kč. Systém sběru žádostí je kolový.

Kompletní text výzvy včetně příloh je ke stažení zde:

ikona souboruVýzva č. 4.3, PO3, OP VaVpI.pdf !!! VERZE 1.1 !!!

ikona souboruTeze Výzvy č. 4.3, PO3, OP VaVpI.pdf

ikona souboruVýběrová kritéria Výzvy č. 4.3, PO 3, OP VaVpI.pdf

ikona souboruPravidla způsobilosti výdajů Výzvy č. 4.3, PO 3, OP VaVpI.pdf !!! VERZE 1.2 !!!

ikona souboruMonitorovací indikátory Výzvy č. 4.3, PO3, OP VaVpI.pdf

Případné dotazy, prosím, zasílejte na adresu: opvyzkum@msmt.cz
2.8.2011 4:08:17 - aktualizováno 27.10.2011 11:10:02 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load