Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Výzvy v rámci prioritní osy 4

Níže naleznete informace ke všem ukončeným výzvám PO4.

Výzva č. 3. 4 - Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI

ŘO OP VaVpI vyhlašuje Výzvu č. 3. 4 - Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

 
30.9.2013 13:43:14 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva číslo 2.4 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy k předkládání projektů číslo 2.4 v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, a to včetně příloh.

1.7.2011 2:07:59 - aktualizováno 15.9.2011 4:09:22 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 

Výzva číslo 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou výzkumem, PO 4, OP VaVpI

V této části naleznete aktuální verzi textu Výzvy k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem včetně příloh. Dílčí změny byly k 8. 9. 2009 odsouhlaseny Monitorovacím výborem OP VaVpI.

8.4.2011 12:04:36 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 

Vyjádření k příjmu projektových žádostí v PO 4, OP VaVpI a zarezervování požadované částky

Ke dni 30. 8. 2010 bylo provedeno v aktuálně vyhlášené výzvě 1.4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem (dále jen výzva 1.4) zarezervování posledních volných finančních prostředků, které odpovídají části dotace financované z prostředků ERDF.

21.9.2010 9:09:28 - aktualizováno 9.3.2011 3:03:11 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 

Příjem projektových žádostí v rámci Výzvy číslo 1.4, PO 4, OP VaVpI

V níže uvedené tabulce naleznete seznam přijatých projektových žádostí v rámci vyhlášené Výzvy číslo 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, prioritní osa 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

27.11.2009 9:11:29 - aktualizováno 6.11.2012 1:11:42 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 

Vzorové formuláře čestných prohlášení v rámci PO 4, OP VaVpI

19.10.2009 10:10:08 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 

Výzva číslo 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI

V této části naleznete aktuální verzi textu Výzvy k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem včetně příloh. Dílčí změny byly k 8. 9. 2009 odsouhlaseny Monitorovacím výborem OP VaVpI.

15.9.2009 3:09:30 - aktualizováno 10.9.2012 1:09:37 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 
1
26.5.2009 10:05:56 | přečteno 0x | katerina.mihalikova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load