Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Výzva číslo 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI

V této části naleznete aktuální verzi textu Výzvy k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem včetně příloh. Dílčí změny byly k 8. 9. 2009 odsouhlaseny Monitorovacím výborem OP VaVpI.

Cílem této výzvy je pomocí dotací podpořit stabilizaci a rozvoj kvalitní infrastruktury vysokých škol s cílem zkvalitnění a navýšení kapacity terciárního vzdělávání a vytvoření podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na výzkumně vývojové a inovační aktivity. Tento typ investic představuje nezbytný předpoklad pro nutný kvantitativní i kvalitativní nárůst v nabídce lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a navazující inovace. Naplněním cíle se sleduje eliminace důsledků podfinancování vzdělávacích infrastruktur akumulovaných z minulosti, a zároveň umožnění selektivní podpory pro vysoké školy, resp. jejich součásti, které aktivně pracují na modernizaci svých studijních plánů a vzdělávacích metod, zohledňují v nich požadavky trhu práce i nejnovější poznatky VaV.

Datum vyhlášení výzvy: 17. 8. 2009.

Žádosti v rámci této výzvy jsou přijímány od 15. 9. 2009 do 31. 12. 2010 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 10 mld. Kč.

Systém sběru žádostí bude kontinuální, tzn. žádosti budou vyhodnocovány průběžně. 

 ikona souboruVýzva číslo 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.pdf (176,12 KB)

 ikona souboruPřílohy k Výzvě 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.zip

 ikona souboruTabulka pro výpočet limitace vysokých škol pro PO4.pdf (176,74 KB)

 ikona souboruSeznam změn v rámci Výzvy číslo 1.4.pdf (438,53 KB)

Dne 21. 9. 2009, byla v aplikaci Benefit7 spuštěna Výzva číslo 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou výzkumem, prioritní osa 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Příručka pro žadatele vztahující se k PO 4 je zveřejněna v sekci Základní dokumenty: Příručka pro žadatele PO 4, OP VaVpI .

15.9.2009 3:09:30 - aktualizováno 10.9.2012 1:09:37 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load