Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Výzva k předkládání žádostí projektů Technické pomoci z OP VaVpI

Odbor řízení OP VaVpI vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí projektů Technické pomoci z OP VaVpI, Prioritní osy 5, oblasti podpory 5.1 Administrace OP VaVpI.

Cílem OP VaVpI je posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR zajišťujícího růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst, zejména vysoce kvalifikovaných a v regionech tak, aby se ČR stala evropsky významným místem koncentrace těchto aktivit, prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a dalších relevantních subjektů v rámci cíle Konvergence. Cílem oblasti podpory je zvýšit absorpční kapacitu subjektů pro získávání prostředků z Operačního programu VaVpI v rámci ERDF.

Aktuální verze:

ikona souboru2. aktualizace znění výzvy 5.1 PO5 OP VaVpI

ikona souboruPříloha A) Výběrová kritéria

ikona souboruPříloha B) Monitorovací indikátory

Své dotazy, prosím, zasílejte na adresu: opvyzkum@msmt.cz

Archiv:


 ikona souboruVýzva TP OP VaVpI 5.1.pdf
 ikona souboruPříloha A - Výběrová kritéria.pdf
 ikona souboruPříloha B - Monitorovací indikátory.pdf


ikona souboruVýzva TP OP VaVpI 5.1.pdf
 ikona souboruPříloha A - Výběrová kritéria.pdf
 ikona souboruPříloha B - Monitorovací indikátory.pdf


ikona souboruText výzvy 
 ikona souboruPriloha c.1.pdf


17.6.2008 5:06:46 - aktualizováno 29.8.2011 4:08:23 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load