Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie

AdMas

Příjemce: Vysoké učení technické v Brně

Místo realizace: Brno

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 20.12.2010

Předpokládané datum ukončení realizace: 30.6.2014

Prioritní osa: 2 – Regionální VaV centra

Výzva: 2.2 – Regionální VaV centra

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 695 217 944 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 122 685 519 Kč

Základní cíle:

Centrum AdMaS - Advanced Materials, Structures and Technologies zásadním způsobem mění zanedbanou, anebo zastaralou infrastrukturu pro vědeckovýzkumnou činnost na fakultě. Dominantní ideou je snaha vybudovat komplexní centrum, které bude integrovat poznatky z jednotlivých dílčích oborů výzkumu materiálového, technologického, konstrukčního a umožní je nejen teoreticky, ale i prakticky verifikovat.

Webové stránky: http://www.admas.eu/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load