Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

BIOKOS - Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství

Příjemce: České vysoké učení technické v Praze

Místo realizace: Plzeň

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 30.6.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: 30.6.2013

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 42 500 000 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 7 500 000 Kč

Základní cíle:

Cílem projektu je podpořit rozvoj a následnou stabilizaci kvalitní výzkumně-výukové infrastruktury Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně (FBMI). Na základě současného počtu studentů, průzkumu zájmu o studium a predikce vývoje počtu studentů fakulty bylo konstatováno, že FBMI má nedostačující prostorové, přístrojové a laboratorní vybavení pro provádění vlastní výzkumné činnosti spojené s výukou, a to zejména v doktorském a magisterském studiu. Nedostatečná vybavenost specializovaných laboratoří je jednou z hlavních příčin, které brání dalšímu rozvoji fakulty a efektivní přípravě lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (VaV) v této oblasti.

Webové stránky: http://esf.fbmi.cvut.cz/193

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load