Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG)

biomedreg

Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

Místo realizace: Olomouc

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 29.3.2010

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.3.2014

Prioritní osa: 2 – Regionální VaV centra

Výzva: 1.2 - Regionální VaV centra

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 751 295 795 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 132 581 611 Kč

Základní informace:

Primárním cílem je zřídit nový ústav (Ústav molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci), technologickou infrastrukturu a platformu pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum, s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění. Výzkum by měl vést k identifikaci nových biomarkerů a terapeutických cílů, hodnocení biologické aktivity malých molekul pomocí vysoce kapacitních skríningových testů, preklinického vývoje, v ojedinělých případech dotažení až do fáze časných ověřovacích klinických zkoušek typu proof-of-concept. Infrastrukturální část projektu bude soustřeďovat v jednotné platformě jednotlivé "core facilities" s jedinečnými technologiemi. Bude vytvořeno 5 core facilities (Bioinformatika a biostatistika, Zvířecí modely, Genomika, Proteomika a Buněčná biologie), které budou poskytovat klíčové technické služby pro žadatele, partnery a externí uživatele.

Webové stránky: http://www.umtm.cz/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load