Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV)

BIOCEV

Příjemce: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Místo realizace: Vestec (u Prahy)

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 31.1.2012

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2015

Prioritní osa: 1 - Evropská centra excelence

Výzva: 1.1 - Evropská centra excelence

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 1 959 323 237Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 345 762 924Kč  

Základní informace:

BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze, jehož hlavním cílem je realizace vědeckého centra excelence zaměřeného na obory patřící mezi nejsložitější oblasti moderní vědy - biotechnologie a biomedicínu. Smyslem projektu BIOCEV je poskytnout renomovaným výzkumníkům zázemí pro inovativní výzkum, stimulovat podmínky pro excelentní vědeckou práci v České republice a podpořit národní i evropský rozvoj biotechnologického průmyslu.

Kvalitní a mezinárodně konkurenceschopný vědecký program BIOCEV, reagující na ty nejaktuálnější trendy a výzvy v odvětvích biotechnologií a biomedicíny, je složen z pěti synergických oblastí biomedicínského a biotechnologického výzkumu. Základními výzkumnými cíli projektu BIOCEV jsou detailní poznání buněčných organismů na molekulární úrovni, které budou inspirací pro aplikovaný výzkum a vývoj nových léčebných postupů. Mezi ně patří včasná diagnostika chorob, vývoj biologicky aktivních látek včetně chemoterapeutik, proteinové inženýrství a další inovativní technologie, které povedou ke zlepšování kvality života člověka, rozvoji a růstu znalostní ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR.

Webové stránky: http://www.biocev.eu/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load