Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

CEITEC – Středoevropský technologický institut

CEITEC

Příjemce: Masarykova univerzita

Místo realizace: Brno

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 6.6.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2015

Prioritní osa: 1 - Evropská centra excelence

Výzva: 1.1 - Evropská centra excelence

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 4 459 100 000 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 786 900 000 Kč

Základní informace:

CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky. Výsledky centra budou přispívat ke zlepšování kvality života a zdraví člověka. CEITEC byl schválen Evropskou komisí 6. června 2011. Vznikl ze společného projektu 6 nejvýznamnějších brněnských univerzit a výzkumných institucí za podpory Jihomoravského kraje a města Brna.

CEITEC je vůbec prvním typem vědeckého centra v ČR, které integruje výzkum a vývoj v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií v takovém rozsahu. Základní stavební jednotky centra tvoří 64 výzkumných skupin s věcně nebo logicky souvisejícím výzkumným zaměřením, které jsou soustředěny do 7 spolupracujících výzkumných programů: 1. Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, 2. Pokročilé materiály, 3. Strukturní biologie, 4. Genomika a proteomika rostlinných systémů, 5. Molekulární medicína, 6. Výzkum mozku a lidské mysli,

7. Molekulární veterinární medicína.

Webové stránky: http://www.ceitec.cz/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load