Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Celková rekonstrukce FBI - II. etapa

Příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Místo realizace: Ostrava

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 29.11.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2013

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 116 194 721 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 20 504 951 Kč

Základní cíle:

Cílem projektu Celková rekonstrukce FBI - II. etapa je rekonstrukce a nadstavba pavilonu D a výstavba nového pavilonu F v areálu FBI v Ostravě – Výškovicích. Jedná se o dlouhodobě plánované zkvalitnění a rozšíření infrastruktury VŠB-TUO, která bude sloužit pro výukovou a navazující vědeckou a výzkumnou činnost Fakulty bezpečnostního inženýrství. Realizací projektu bude řešen stávající nedostatek laboratoří, pracoven a ploch pro výuku, nevyhovující technický stav pavilonů a neexistence těžké laboratoře v areálu FBI.

Webové stránky: http://www.vsb.cz/9700/cs/okruhy/op-vavpi/projekty-v-realizaci/FBI/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load