Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

CEMNAT - Centrum materiálů a nanotechnologií

Příjemce: Univerzita Pardubice

Místo realizace: Pardubice

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 18.3.2013

Předpokládané datum ukončení realizace: 30.6.2015

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 2.4 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 81 795 554 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 14 434 509 Kč

Základní cíle:

Hlavním cílem projektu je zmodernizovat stávající univerzitní infrastrukturu nacházející se v Pardubicích, na nám. Čs. Legií 565, která umožní zvýšit kvalitu vzdělávání a realizovat inovace v magisterských a doktorských, materiálově orientovaných studijních programech na Univerzitě Pardubice. Realizace projektu pozitivně ovlivní vzdělání studentů 2 fakult Univerzity Pardubice, které mají zjevnou možnost v budoucnu úzce spolupracovat.

Webové stránky: http://projekty.upce.cz/cemnat/index.html

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load