Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA – Tech)

Cebia Tech

Příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Místo realizace: Zlín

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 31.1.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: 30.9.2014

Prioritní osa: 2 – Regionální VaV centra

Výzva: 2.2 – Regionální VaV centra

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 148 302 913 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 26 171 102 Kč

Základní cíle:

Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA – Tech) představuje dynamickou příležitost pro další rozvoj výzkumu a vývoje ve zlínském regionu v oblasti aplikované informatiky, bezpečnostních technologií a alternativních zdrojů energie. Svojí organizační strukturou je z velké části pokryt pracovníky Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Webové stránky: http://agent.vsb.cz/category/profily-pracovist/univerzita-tomase-bati/fakulta-aplikovane-informatiky/httpweb-fai-utb-czid0_2_8iid0type0langcs/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load