Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Centrum biologických oborů PřF UP Olomouc-Holice

Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

Místo realizace: Olomouc

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 18.3.2013

Předpokládané datum ukončení realizace: 30.6.2015

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 2.4 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 80 507 706 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 14 207 242 Kč

Základní cíle:

Projekt má za cíl modernizaci budovy spojené s výukou a výzkumem v širokém spektru biologických oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se objekt budovy E v holickém areálu UP na adrese Šlechtitelů 11, Olomouc. Modernizace této budovy bude spočívat na rekonstrukci vnitřních prostor budovy, rozvodů vnitřních instalací, technologie laboratoří, ale také na zateplení obálky objektu a hydroizolaci střechy. Modernizace budovy je primárně zaměřena na podporu výuky biologických a příbuzných oborů na PřF UP a její napojení na výzkumné aktivity probíhající v této budově.

Webové stránky: http://biocenter.upol.cz/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load