Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Centrum doktorských studií na FF UP v Olomouci

Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

Místo realizace: Olomouc

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 18.3.2013

Předpokládané datum ukončení realizace: -

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 2.4 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 80 841 672 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 14 266 177 Kč

Základní cíle:

S ohledem na profilaci Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na výchozí technický stav obou objektů, na aktuální trendy ve výzkumu a dlouhodobé požadavky zaměstnavatelů svých absolventů byl předkládaný projekt koncipován komplexní zkvalitnění objektů Křížkovského 12 a Křížkovského 14 s cílem vytvoření takového zázemí pro výuku a výzkum, aby mohl být plně využit současný odborný potenciál Filozofické fakulty, potažmo aby byl udržen současný trend doložitelně rostoucí kvality výuky a výzkumu.

Webové stránky: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?id=109415

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load