Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Centrum excelence Telč

CET

Příjemce: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.

Místo realizace: Telč

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 22.9.2010

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2013

Prioritní osa: 1 - Evropská centra excelence

Výzva: 1.1 - Evropská centra excelence

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 202 555 752 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 35 745 133 Kč

Základní informace:

Projekt přispívá k řešení specifických a komplexních problémů udržitelného rozvoje (nové ekologicky šetrné technologie), materiálového výzkumu (vědecké reference i průmyslově chráněné výsledky pro inovace materiálů pro záchranu kulturního dědictví), konkurenceschopného strojírenství (přístrojové inovace v diagnostice a zkušebnictví), informační společnosti (specializovaná data a rozvoj databází a monitorovacích sítí) a bezpečnostního výzkumu (dopady, zmírnění škod a prevence přírodních a civilizačních pohrom) v podmínkách očekávaných změn klimatu a souvisících jevů, v podmínkách společenských tlaků na intenzifikaci využívání kulturního a přírodního dědictví a v podmínkách rostoucích přírodních i antropogenních hrozeb.

Webové stránky: http://cet.arcchip.cz/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load