Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie (CESEB)

Příjemce: Masarykova univerzita

Místo realizace: Brno

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 31.5.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: 31. 6. 2014

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 789 811 842 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 139 378 560 Kč

Základní cíle:

Hlavním cílem projektu CESEB je vybudování moderní infrastruktury pro Ústav experimentální biologie a Ústav botaniky a zoologie. Specifickým cílem projektu je zlepšení materiálně technických podmínek obou ústavů. Cílovou skupinou projektu jsou studentky a studenti biologických studijních oborů, bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, vědeckovýzkumní a odborní pracovníci a akademičtí pracovníci. Výstupem projektu jsou 4 nové pavilony pro VaV s celkovou plochou 12643 m2. Z nových prostor bude mít prospěch cca 1079 studentů programu Biologie.

Webové stránky: http://www.muni.cz/research/projects/16383?lang=cs

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load