Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Centrum nových technologií a materiálů (NTC)

NTC

Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Místo realizace: Plzeň

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 20.12.2010

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2014

Prioritní osa: 2 – Regionální VaV centra

Výzva: 2.2 – Regionální VaV centra

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 275 379 712 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 48 596 420 Kč

Základní cíle:

- Soustředit výzkumné kapacity ve vědeckých disciplinách a zajistit jejich orientaci na nové progresivní

technologie.

- Plnit program výzkumných prací a propojováním jednotlivých odborů.

- Zajistit řešení složitých komplexních problémů.

- Navazovat a propojovat program prací Centra s dalšími centry a výzkumnými programy.

- Rozvíjet domácí i mezinárodní spolupráci a vytvářet podmínky pro napojení na mezinárodní

výzkumné programy.

- Soustavně zvyšovat odbornost pracovníků Centra a zajišťovat postupné vybavení jednotlivých

pracovišť.

Webové stránky: http://ntc.zcu.cz/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load