Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně (AdmireVet)

AdmireVet

Příjemce: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Místo realizace: Brno

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 24.11.2009

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2013

Prioritní osa: 2 – Regionální VaV centra

Výzva: 1.2 - Regionální VaV centra

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 310 473 652 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 54 789 468 Kč

Základní informace:

• vývoj živých, inaktivovaných a subjednotkových veterinárních vakcín

• studium imunitní odpovědi hostitele po vakcinaci

• testování terapeutik, adjuvans a jiných biologicky aktivních preparátů

• příprava diagnostických souprav pro detekci biologických agens a chemických kontaminant

• monitorování původců závažných infekčních onemocnění v chovech hospodářských zvířat

• výchova mladých vědeckých pracovníků

Webové stránky: http://www.vri.cz/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load