Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI)

CxI

Příjemce: Technická Univerzita v Liberci

Místo realizace: Liberec

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 24.11.2009

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2013

Prioritní osa: 2 – Regionální VaV centra

Výzva: 1.2 - Regionální VaV centra

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 680 008 075 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 120 001 425 Kč

Základní informace:

Zatím nejambicióznější a nejdražší projekt v téměř šedesátileté historii Technické univerzity v Liberci – to je Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI). Jedná se o nové výzkumné centrum, které vzniká od roku 2009. Ústav se zaměřuje na 2 výzkumné programy: materiálový výzkum a konkurenceschopné strojírenství. Kromě zaměření na oblast zpracování a využití nových progresivních materiálů (zejména nanomateriálů) se ústav orientuje na vývoj a využití pokročilých strojírenských konstrukcí a technologií (zejména mechatronických systémů, pohonných jednotek atd.). Jednou z priorit je uplatnění výsledků výzkumu a vývoje a jejich využitelnost v praxi.

Webové stránky: http://cxi.tul.cz/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load