Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

CR Haná

Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

Místo realizace: Olomouc

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 15.2.2010

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2013

Prioritní osa: 2 – Regionální VaV centra

Výzva: 1.2 - Regionální VaV centra

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 707 997 497 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 124 940 735 Kč

Základní informace:

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum je výsledkem spolupráce mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a olomouckými pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (oddělení zelenin a speciálních plodin) a Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. (laboratoře molekulární cytogenetiky, cytometrie a cytoskeletu), každý z partnerů přináší své specifické know-how, své odborníky a vybrané špičkové technologie.

Webové stránky: http://www.cr-hana.eu/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load