Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec (CRSV)

CRSV

Příjemce: VÚTS, a.s.

Místo realizace: Liberec

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 19.10.2010

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2012

Prioritní osa: 2 – Regionální VaV centra

Výzva: 2.2 – Regionální VaV centra

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 633 432 625 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 111 782 228 Kč

Základní cíle:

Projekt Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec si klade za cíl vytvořit podmínky pro budoucí realizaci špičkového výzkumu, vývoje a rozvoj nových progresivních technologií v oblasti středního a přesného strojírenství (oblast obráběcích, balících, textilních, sklářských, bižuterních, polygrafických, jednoúčelových, speciálních strojů, výrobních systémů a dalších). Centra, které by významnou měrou přispělo k rozvoji teoretických i praktických poznatků a podpořilo inovaci výrobních strojů a zařízení pro oblast zpracovatelského průmyslu. V rámci projektu byl vybudován areál, jehož parametry splňují náročné provozní a technologické požadavky pro umístění nových specializovaných pracovišť. Dále byl pořízen a zprovozněn soubor technologického vybavení a realizován personální rozvoj výzkumně vývojových pracovníků.

Webové stránky: http://www.vuts.cz/novy-web/www/cz/crsv/index.html

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load