Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Centrum technologie masa a masných výrobků

Příjemce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Místo realizace: Brno

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 16.4.2013

Předpokládané datum ukončení realizace: -

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 2.4 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 47 818 032 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 8 438 476 Kč

Základní cíle:

Navržený projekt řeší rekonstrukci budovy - vznik potřebných výukových prostor, technologické vybavení, tepelnou izolaci a architektonické řešení v návaznosti na sousední a okolní budovy.

Do zrekonstruované budovy budou přestěhováni všichni doktorandi zaměření na studium hygiena a technologie masa, kteří nemají v současné době dostatečné zázemí v laboratořích ani ve studijních a sociálních prostorách a jsou umístěni na několika ústavech.

Webové stránky: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?id=110024

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load