Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Centrum transferu biomedicínských technologií HK

Příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Místo realizace: Hradec Králové

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 18.7.2012

Předpokládané datum ukončení realizace: 30.6.2015

Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace VaV

Výzva: 3.3 - Centra transferu technologií

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 20 966 865 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 3 700 035 Kč

Základní cíle:

CTBT provádí koordinační činnost v oblasti metodické, edukační a výzkumné, zejména koordinace přenosu výsledků výzkumu do praxe, koordinace publikace výsledků a ochrany hodnotného duševního vlastnictví vzniklého výzkumnou a vývojovou činností Fakultní nemocnice Hradec Králové v oblasti zavádění nových medicínských postupů, vyvíjení nových materiálů a přístrojů, koordinace výzkumných aktivit, posuzování grantových záměrů a jejich hodnocení z hlediska komerčního využití výsledků záměru, sledování a přejímání nových trendů v oblasti působení, koordinace vzdělávacího procesu pracovníků ve vědě a výzkumu v oblasti duševního vlastnictví.

Webové stránky: http://www.fnhk.cz/ctbt

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load