Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Centrum transferu technologií a znalostí UPa (CTTZ)

Příjemce: Univerzita Pardubice

Místo realizace: Pardubice

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 29.3.2012

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.3.2015

Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace VaV

Výzva: 3.3 - Centra transferu technologií

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 39 808 223 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 7 024 981 Kč

Základní cíle:

Činnost CTTZ směřuje ke spojení vědeckovýzkumného potenciálu univerzity s potřebami komerčních subjektů v tržních podmínkách. Výsledky této spolupráce budou přinášet konkrétní výstupy pro firmy a univerzitu, ale také posilovat postavení univerzity jako vědecko-výzkumné instituce v příslušných oborech a v regionu a zpětně umocňovat výzkumný potenciál univerzity.

Webové stránky: http://www.upce.cz/cttz/index.html

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load